Mohnish Pabrai - Mối liên hệ giữa kinh doanh và đầu tư chứng khoán
2019-05-23 07:40:29 8
Tốt nghiệp với tấm bằng công nghệ thông tin, Mohnish Pabrai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp xúc với thị trường đầu tư chứng ...