Mohnish Pabrai nói về đầu tư tăng trưởng và thời điểm bán cổ phiếu
2019-05-23 07:40:29 7
Mặc dù các cổ phiếu tăng trưởng trông có vẻ đắt đỏ ở hiện tại, nhưng các nhà đầu tư tăng trưởng tin tưởng rằng việc dòng tiền ...