NGƯỜI TA GỌI HẢI PHÒNG LÀ THÀNH PHỐ NGỦ QUÊN | Flycam | Vlog Hải Phòng
2019-09-26 19:51:32 16
Người ta gọi Hải Phòng là thành phố ngủ quên, rồi cũng ngủ quên luôn trong cái tên gọi ấy Để rồi 1 ngày, Hải Phòng bất ngờ ...